Západočeský badmintonový svaz

Badminton v Plzeňském a Karlovarském kraji


Přeskočit na navigaci

Často kladené otázky (FAQ)

Jak si zažádat o hráčskou licenci?


O hráčskou licenci žádají noví členové některého z oddílů či klubů zapsaných u ZpčBaS (ČBaS) - viz formuláře

Seznam licencí najdete na stránkách Českého badmintonového svazu.

Jak zažádat o přestup?


V případě, že máte zájem o přestup do jiného oddílu či klubu v rámci západočeské oblasti, postupujte dle následujících bodů:

  1. Musíte být členem svého mateřského oddílu/klubu nejméně 1 rok.
  2. Domluvte se s vaším mateřským oddílem/klubem, za jakých podmínek bude s přestupem souhlasit. Pokud se nemůžete dohodnout na podmínkách přijatelných pro obě strany, kontaktujte vedení ZpčBaS: zpcbadminton@centrum.cz
  3. Vypořádejte se s mateřským oddílem/klubem dle dohody.
  4. Vyplňte a vytiskněte přestupní lístek a nechte si ho potvrdit od mateřského a nového oddílu/klubu, do nehož chcete přestoupit.
  5. Jestliže všechny strany s přestupem souhlasí, je možno podat přestup kdykoliv a k jeho dokončení už chybí pouze administrativní kroky.
  6. Zašlete 300,- Kč na konto ZpčBaS (poplatek za přestup). Jako variabilní symbol uveďte číslo mateřského oddílu/klubu podle seznamu ČBaS, jako specifický symbol uveďte 01 a jako konstantní symbol uveďte 0379.
  7. Potvrzené přestupní lístky a potvrzení o provedení výše zmíněné platby zašlete e-mailem na zpcbadminton@centrum.cz
  8. Pokud STK ZpčBaS neshledá formální nedostatky, přestup schválí a tímto okamžikem se stáváte členem nového oddílu/klubu.
  9. Tímto okamžikem však také přestává platit vaše hráčská licence - pokud se chcete zúčastňovat turnajů a soutěží ZpčBaS a ČBaS, musíte si nechat vystavit novou hráčskou licenci za nový oddíl/klub.


V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů kontaktujte ZpčBaS : zpcbadminton@centrum.cz

Nacházíte se v sekci: Hlavní stránka » Časté otázky

© Západočeský badmintonový svaz
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!