Západočeský badmintonový svaz

Badminton v Plzeňském a Karlovarském kraji


Přeskočit na navigaci

Často kladené otázky (FAQ)

Jak si zažádat o hráčskou licenci?

O hráčskou licenci žádají noví členové některého z oddílů či klubů zapsaných u ČBaS nebo ti, kterým končí či skončila platnost jejich hráčské licence. Přesné instrukce naleznete na stránkách Českého badmintonového svazu.

Jak podat přestup?

V případě, že máte zájem o přestup do jiného oddílu či klubu v rámci západočeské oblasti, postupujte dle následujících bodů:

 1. Musíte být členem svého mateřského oddílu nejméně 1 rok.
 2. Domluvte se s vaším mateřským oddílem, za jakých podmínek bude s přestupem souhlasit. Mateřský oddíl má svá práva a ty mu nemůže nikdo odepřít. Pokud se nemůžete dohodnout na podmínkách přijatelných pro obě strany, kontaktuje STK ZpčBaS pro další informace.
 3. Vypořádejte se s mateřským oddílem dle dohody.
 4. Vyplňte a vytiskněte 3x přestupní lístek a nechte si ho potvrdit od mateřského oddílu i od oddílu, do nehož chcete přestoupit.
 5. Jestliže všechny strany s přestupem souhlasí, je možno podat přestup kdykoliv a k jeho dokončení už chybí pouze administrativní kroky.
 6. Zašlete 100,- Kč na konto ZpčBaS (poplatek za přestup). Jako variabilní symbol uveďte číslo mateřského oddílu podle seznamu ČBaS, jako specifický symbol uveďte 01 a jako konstantní symbol uveďte 0379.
 7. Potvrzené přestupní lístky a potvrzení o provedení výše zmíněné platby zašlete STK ZpčBaS.
 8. Pokud STK ZpčBaS neshledá formální nedostatky, přestup schválí a tímto okamžikem se stáváte členem nového oddílu.
 9. Tímto okamžikem však také přestává platit vaše hráčská licence - pokud se chcete zúčastňovat turnajů a soutěží ZpčBaS a ČBaS, musíte si nechat vystavit novou hráčskou licenci za nový oddíl.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů kontaktujte STK ZpčBaS.

Jaké informace musí být v propozicích?

V případě, že pořádáte turnaj vypsaný ZpčBaS (SKP, GP(C) a nižší), je vaší povinností vydat nejméně 14 dní před turnajem jeho propozice. Ty musí obsahovat následující informace:

 1. název soutěže (turnaje)
 2. místo
 3. časový rozpis
 4. složení organizačního výboru (vrchní rozhodčí, řízení soutěže)
 5. termín a adresa pro podání přihlášek
 6. výše startovného v jednotlivých disciplínách
 7. termín losování

Dále je doporučeno uvést systém turnaje, který bude použit (KO, KO se zápasy o pořadí, skupinový systém, atp.).

Nacházíte se v sekci: Hlavní stránka » Časté otázky

Vytisknout tuto stránku

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!